Jak pracujemy?

Nasza szkoła realizuje innowację pedagogiczna polegającą na nietypowej organizacji pracy. Nie mamy standardowych 45 minutowych lekcji, ale nauczamy metodą blokową i dwujęzyczną. Polega to na tym, że w tygodniu są dwa dni matematyczno – przyrodnicze, dwa dni – humanistyczne i jeden dzień artystyczny. W bloku matematyczno – przyrodniczym odbywają się zajęcia nauk ścisłych: matematyka, mathematics (matematyka po angielsku), przyroda, science (przyroda po angielsku), informatyka, technika, szachy. W bloku humanistycznym odbywają się lekcje języka polskiego, historii. W bloku artystycznym prowadzone są zajęcia plastyczne oraz muzyczne i muzyczno – rytmiczne.

Każdego dnia obywają się lektoraty z języka angielskiego. Na języku angielskim pracujemy z Wydawnictwem MacMillan. Dwa dni w miesiącu to tzw. „British Day”. W tym dniu obowiązuje zasada „wszyscy mówimy wyłącznie po angielsku”. Nie ważne kto jest na jakim poziomie znajomości języka angielskiego – wszyscy staramy się mówić w tym dniu wyłącznie po angielsku, ucząc się tego języka od siebie nawzajem, a nad poprawnością wymowy oraz wzbogacaniem słownictwa czuwa rodowity Brytyjczyk Mrs. Jordan.

Od I klasy dzieci uczą się dodatkowego języka obcego: rosyjskiego lub niemieckiego. Wprowadziliśmy również trzeci język obcy – dla chętnych – język hiszpański.

Zajęcia nauczanie blokowego „nakładają się” na siebie. Np. przez godzinę mamy lekcję tylko matematyki, ale następna godzina to lekcja łączona: matematyka + przyroda, lub język polski + historia. Takie łączenie przedmiotów ma na celu umożliwienie nauczycielom większej współpracy przy realizacji wspólnych projektów.

Czas pracy jest regulowany efektywnością i zaangażowaniem pracy uczniów. Lekcja może trwać godzinę zegarową, ale również 30 minut. Wspólna praca dwóch nauczycieli pozwala na realizację ciekawych projektów. W miarę możliwości jak najwięcej przedmiotów odbywa się w plenerze, na podwórku. Liczy się efektywność pracy, a nie czas trwania lekcji. Naszym celem jest wiedza, którą zdobywamy w najrozmaitszy sposób

Menu