O szkole

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita: w Wasilkowie jest pierwszą i jak na razie jedyną prywatną szkołą podstawową w Wasilkowie. Szkoła prężnie się rozwija oferując swoim uczniom przede wszystkim nauczanie metodą dwujęzyczna, ale również rozwijamy najróżniejsze talenty i predyspozycje naszych dzieci. Oferujemy w ramach czesnego:

 • Realizację podstawy programowej,
 • Język angielski – codziennie,
 • Matematyka i przyroda w języku angielskim od klasy I,
 • Phonics, zajęcia z nativespeacerem tzw. „British Day”,
 • Drugi język obcy od klasy I (rosyjski lub niemiecki),
 • Szachy – w obowiązkowym planie nauczania,
 • Zajęcia umuzykalniające – w obowiązkowym planie nauczania,
 • Basen (w Zaściankach),

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać naszą ofertę edukacyjną. Uczymy ciekawymi metodami, wprowadzamy dzieci w świat nauki korzystając z ciekawych pomocy nauczania, narzędzi, projektów. Często zajęcia odbywają się w plenerze. Korzystamy wyłącznie z dziennika elektronicznego. Wdrożyliśmy platformę edukacyjną NUADU, która wspiera nauczycieli i uczniów. Jesteśmy szkołą partnerską w projekcie Edukacja Domowa. Przyjmujemy do naszej szkoły uczniów realizujących nauczanie w systemie edukacji domowej. Wydajemy naszym uczniom mlegitymację (legitymacja szkolna w telefonie). Wkrótce rozpoczynamy budowę nowej siedziby naszej szkoły. Budynek o powierzchni prawie 1000m2 powstanie na osiedlu Lisia Góra.

MISJA:

Tworzymy szkołę, w której dziecko poznaje świat w przyjazny sposób, bez negatywnego oceniania. Na błędach uczymy się najlepiej – wolno, a nawet trzeba je popełniać. Pobudzamy umysł do odkrywania jego możliwości poprzez różne aktywności. Współpracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia dla potrzeb oraz inności każdego człowieka.

WIZJA: 

Nasz absolwent to człowiek wyposażony w różnorodną wiedzę.

 • Posługuje się piękną polszczyzną, dba o poprawność mowy polskiej, rozumie jakie znaczenia ma dbałość o język ojczysty,
 • Władający językami obcymi, przede wszystkim swobodnie korzystając z języka angielskiego,
 • Potrafi myśleć nieszablonowo, wykorzystując w życiu codziennym umiejętności matematyczne i naukowo – techniczne,
 • Potrafi się uczyć, nie uczy się pamięciowo, ale rozumie przyswajaną wiedzę. Stosuje różnorodne techniki uczenia się wykorzystując własne predyspozycje oraz zmysły wiodące: wzorkowo, słuchowo, kinestetycznie.
 • Nasz absolwent to człowiek wrażliwy na potrzebujących, empatyczny, rozumiejący, że każdy z nas jest inny i każdy ma prawo do własnego światopoglądu, który może głośno wyrażać. Jest patriotą narodowym i lokalnym. To człowiek potrafiący współpracować w zespole.
 • Nasz absolwent to człowiek przedsiębiorczy i kreatywny potrafiący odnaleźć się w zmieniającym się rynku pracy, chętny do zdobywania nowych kompetencji.
 • Nasz absolwent to człowiek wrażliwy na piękno sztuki artystycznej, człowiek kulturalny, korzystający z różnorodnych form aktywności artystycznej, rozpoznający dzieła sztuki artystycznej i muzycznej.
 • Na miarę swoich możliwości i predyspozycji uprawia lub interesuje się sportem.
Menu