Pracownicy

Pracownicy szkoły

Katarzyna

Tymińska

Dyrektor

Paweł

Opolski

język angielski

Agnieszka

Najman

matematyka

Anna

Korzeniecka

nauczyciel wspomagający, świetlica

Elżbieta

Suchowierska

nauczanie wczesnoszkolne
wicedyrektor

Aneta

Snarska-Gryko

język polski

Halina

Kuźmicka

język rosyjski

Aneta

Maliszewska

plastyka, warsztaty plastyczne

Paulina

Rogowska

nauczyciel wczesnoszkolny
język angielski

Jadwiga

Waszkiewicz

przyroda

Monika

Ziemiacka

język niemiecki

ks. Jakub

Targoński

religia katolicka

Maria Magdalena

Leszko

nauczanie wczesnoszkolne z językiem angielskim

Weronika

Załęska

muzyka, zajęcia muzyczno – rytmiczne, warsztaty muzyczne

Piotr

Bondziul

wychowanie fizyczne

Menu